Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj:
Uporaba za centralno ogrevanje

Višina subvencije:
od 20% do 50% vrednosti naložbe, največ do 2.500 EUR oz. 5.000 EUR

Subvencija za
Skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah

Pogoj:
Zamenjava stare kurilne naprave z novo v skupnih kotlovnicah

Višina subvencije:
25% priznanih stroškov naložbe

Kredit za
Samostojne naložbe

Pogoj:
Uporaba za pripravo sanitarne tople vode

Obrestna mera:
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Višina kredita:
najmanj 1.500 EUR

Kredit za
Samostojne naložbe

Pogoj:
Uporaba za centralno ogrevanje

Obrestna mera:
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Višina kredita:
najmanj 1.500 EUR

Na javnem pozivu lahko sodelujete 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge.

Višina nepovratnih sredstev:

znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, 

brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

 

Subvencija za
Socialno šibko gospodinjstvo

Pogoj:
Zamenjava sistema priprave tople vode

Višina subvencije:
100% vrednosti naložbe

Rok za oddajo vloge:
Pred pričetkom del

Hitri kontakt