SPODBUDE ZA GOSPODINJSTVA

Nepovratna sredstva Eko sklada znašajo 180,00 EUR/kW sončne elektrarne v primeru samooskrbe. Maksimalna velikost elektrarne = 80 % priključne moči.
Ugoden kredit Eko sklada: trimesečni EURIBOR +1,3 % do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR.

SPODBUDE ZA PODJETJA

Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.

 SPODBUDE ZA KMETIJE

Nepovratne sredstva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –  podukrep 6.4 (Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti)

Ugoden kredit Eko sklada: trimesečni EURIBOR +1,3 % do 85% višine priznanih stroškov naložbe, vendar
največ 2 mio EUR oziroma najmanj 25.000,00 EUR. 

Hitri kontakt