Heat4All Podometno stikalo

Podometno stikalo ima funkcijo vklapljanja in izklapljanja grelnega panela glede na podatke, ki mu jih pošilja brezžični termostat. Njegova glavna prednost je možnost montaže v podometno dozo za grelnim panelom.

Hitri kontakt